Quy Tắc Liên Thông Máy Chủ

22/04/2021

Quy Tắc Liên Thông Máy Chủ

Khi tiến hành liên thông các máy chủ gồm các quy tắc như sau:

1. Sau liên thông, máy chủ đăng nhập ban đầu của người chơi sẽ không thay đổi.

2. Lưu toàn bộ thông tin bao gồm (Tướng, túi đồ, thần binh, thú cưỡi, quân hàm...).

3. Các điểm tích lũy của các sự kiện nạp vẫn được giữ nguyên.

4. Bảng xếp hạng của dữ liệu liên thông được sắp xếp lại theo dữ liệu mới.

5. Xóa dữ liệu vượt ải lần đầu ở phụ bản.

6. Làm mới quân đoàn chiến, tất cả các quân đoàn chiếm thành sẽ xóa đi.

7. Xóa dữ liệu liên server, thống kê lại theo dữ liệu sau khi gộp.

8. Nhiệm vụ quân đoàn đều được làm mới (Bao gồm cả chưa hoàn thành).

9. Reset tất cả các gói nạp bao gồm cả gói nạp đầu. 

Lưu Ý:

- Chỉ các server liên thông sẽ tiến hành đóng cổng đăng nhập, các server còn lại chơi game bình thường.

- Người chơi ở các server liên thông vui lòng không phát sinh nạp thẻ trước thời gian bảo trì.

- Sau khi thông dữ liệu, tên trong danh sách server không thay đổi, người chơi vẫn vào server cũ của mình, nhưng là server đã gộp.

- Thư: đã nhận đính kèm và đã đọc đều xóa đi, còn lại lưu lại. Người chơi nên nhận hết thư còn sót để tránh bị mất.

- Nếu có người chơi trùng tên, sau tên sẽ thêm server S06/S07/S08.....

- Toàn bộ trạng thái quân đoàn đều sẽ đươc liên thông server, nếu có quân đoàn trùng tên, sau tên sẽ thêm server S06/S07/S08.....

- Nếu quan hệ bạn bè mà có nhân vật bạn bị xóa, thì quan hệ tự động giải tán.

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ