[BIG UPDATE 2.0] THIÊN LÝ VẠN QUÂN

04/06/2021

Chư vị Chủ tướng thân mến,

Long Tướng 3Q xin được thông báo sẽ chính thức cập nhật đợt [BIG UPDATE 2.0] THIÊN LÝ VẠN QUÂN với những nội dung như sau:

Thời gian cập nhật: Thứ 6 ngày 04/06/2021 (Đã cập nhật).

Cách thức update: Vào game sẽ tự động update.

Nội dung cập nhật:

1. Mở Tính Năng Vạn Thọ Vô Cương: Sử dụng các loại thiên tài địa bảo để cường hóa sức mạnh cho chủ tướng, các loại thiên tài địa bảo có thể nhận thông qua hoạt động mới: Thiên Lý Đơn Kỵ. 

Tính năng này sẽ đưa thêm 1 thuộc tính mới là thuộc tính miễn thương: Miễn thương sẽ giảm sát thương nhận vào trực tiếp của chủ tướng:

2. Hoạt động mới Thiên Lý Đơn Kỵ: Phụ bản này chia làm 9 chương, mỗi chương có 5 tướng địch trấn thủ, lần lượt khiêu chiến địch để vượt ải.

Mỗi lần lên trận, 1 tướng đấu với 1 địch trước rồi mới có thể khiên chiến BOSS.

Tướng nào bị loại sẽ không thể tham gia BOSS Chiến, nếu toàn bộ tướng khiêu chiến đơn thất bại thì lần tham gia ải này thất bại.

3. Tướng mới:

Thánh Lưu Bị

Thánh Tôn Quyền

Thánh Tào Tháo

Thánh Lục Tốn

 

Trân trọng,
BQT Long Tướng 3Q 

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ