[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện HOT Server Mới

23/03/2021

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện HOT Server Mới

Chuỗi Sự Kiện HOT Server Mới

1. Sự Kiện Nạp Tích Lũy

Thời gian: Chia làm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1:
Ngày 1 - Ngày 3 kể từ ngày khai mở server.
Giai đoạn 2: Ngày 4 - Ngày 5 kể từ ngày khai mở server.
Giai đoạn 3: Ngày 6 - Ngày 7 kể từ ngày khai mở server.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp tích lũy vàng đủ các mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn.
Lưu ý: Nạp tích lũy sẽ tính theo từng giai đoạn với các loại quà khác nhau.

2. Sự Kiện Nạp Đơn

Thời gian: Chia làm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1:
Ngày 1 - Ngày 3 kể từ ngày khai mở server.
Giai đoạn 2: Ngày 4 - Ngày 5 kể từ ngày khai mở server.
Giai đoạn 3: Ngày 6 - Ngày 7 kể từ ngày khai mở server.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện người chơi nạp các mốc nạp quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng: Giai đoạn 1 được nạp max 5 lần 1 mốc, Giai đoạn 2 và 3 max 3 lần 1 mốc.

3. Sự Kiện Nạp Liên Tiếp

Giai đoạn 1: Ngày 1 - Ngày 3 kể từ ngày khai mở server.
Giai đoạn 2: Ngày 4 - Ngày 6 kể từ ngày khai mở server.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp tích lũy vàng sẽ được nhận quà ngày + quà tích nạp ngày và quà tích nạp liên tiếp

4. Sự Kiện BXH nạp trong server

Thời gian: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày khai mở server.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp vàng đạt TOP của server sẽ được nhận thưởng theo top tương ứng

5. Sự Kiện Nạp Đơn nhận Ngọc

Thời gian: Từ ngày đầu mở server đến vĩnh viễn
Nội dung: Người chơi mỗi nạp các mốc nạp quy định sẽ nhận được số lượng Ngọc nhất định dùng để mua vật phẩm trong shop Ngọc.

6. Sự Kiện Tích Tiêu

Thời gian: Chia làm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1:
Ngày 1 - Ngày 3 kể từ ngày khai mở server.
Giai đoạn 2: Ngày 4 - Ngày 5 kể từ ngày khai mở server.
Giai đoạn 3: Ngày 6 - Ngày 7 kể từ ngày khai mở server.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy tiêu vàng đủ các mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

7. Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian: Chia làm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1:
Ngày 1 - Ngày 3 kể từ ngày khai mở server.
Giai đoạn 2: Ngày 4 - Ngày 5 kể từ ngày khai mở server.
Giai đoạn 3: Ngày 6 - Ngày 7 kể từ ngày khai mở server.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tham gia vòng quay may mắn có cơ hội nhận các giải thưởng giá trị bao gồm hồn tướng đỏ, thần binh tùy theo các giai đoạn. Vòng quay có tích lũy điểm quay để đổi thêm các mốc thưởng.

8. Sự Kiện BXH đua top:

Thời gian: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày khai mở server.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi đua top xếp hạng sẽ được nhận thưởng.
- Xếp hạng cấp sao tướng
- Xếp hạng chuyển sinh tướng
- Xếp hạng chiến lực thú cưỡi
- Xếp hạng tướng tinh
- Xếp hạng chiến lực thần binh
- Xếp hạng tổng chiến lực
- Xếp hạng chiến lực tướng
- Xếp hạng chiến lực trang bị
- Xếp hạng chiến lực bảo vật
- Xếp hạng chiến lực thị nữ

Trân trọng,

BQT Long Tướng 3Q

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ