[Giới Thiệu Tướng] Bàng Đức - Hiếm

15/03/2021

Bàng Đức

Quốc: Ngụy

Phẩm: Hiếm

Tính chất: Công

Duyên Tướng:

 

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ