[Giới Thiệu Tướng] Bàng Thống - Sử Thi

15/03/2021

Bàng Thống

Quốc: Thục

Phẩm: Sử Thi

Tính chất: Phép

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ