[Giới Thiệu Tướng] Bộ Luyện Sư - Hiếm

15/03/2021

Bộ Luyện Sư

Quốc: Ngô

Phẩm: Hiếm

Tính chất: Phép

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ