[Giới Thiệu Tướng] Chu Thái - Truyền Kỳ

15/03/2021

Chu Thái

Quốc: Ngô

Phẩm: Truyền Kỳ

Tính chất: Thủ

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ