[Giới Thiệu Tướng] Chu Thương - Hiếm

15/03/2021

Chu Thương

Quốc: Quần

Phẩm: Hiếm

Tính chất: Thủ

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ