[Giới Thiệu Tướng] Điển Vi - Sử Thi

15/03/2021

Điển Vi

Quốc: Ngụy

Phẩm: Sử Thi

Tính chất: Thủ

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ