[Giới Thiệu Tướng] Gia Cát Lượng - Sử Thi

15/03/2021

Gia Cát Lượng

Quốc: Thục

Phẩm: Sử Thi

Tính chất: Phép

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ