[Giới Thiệu Tướng] Giả Hủ - Sử Thi

15/03/2021

Giả Hủ

Quốc: Ngụy

Phẩm: Sử Thi

Tính chất: Phép

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ