[Giới Thiệu Tướng] Hạ Hầu Đôn - Truyền Kỳ

15/03/2021

Hạ Hầu Đôn

Quốc: Ngụy

Phẩm: Truyền Kỳ

Tính chất: Thủ

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ