[Giới Thiệu Tướng] Hoàng Cái - Hiếm

15/03/2021

Hoàng Cái

Quốc: Ngô

Phẩm: Hiếm

Tính chất: Thủ

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ