[Giới Thiệu Tướng] Lỗ Túc - Truyền Kỳ

15/03/2021

Lỗ Túc

Quốc: Ngô

Phẩm: Truyền Kỳ

Tính chất: Phép

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ