[Giới Thiệu Tướng] Quách Gia - Sử Thi

15/03/2021

Quách Gia

Quốc: Ngụy

Phẩm: Sử Thi

Tính chất: Phép

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ