[Giới Thiệu Tướng] Tào Hồng - Hiếm

15/03/2021

Tào Hồng

Quốc: Ngụy

Phẩm: Hiếm

Tính chất: Thủ

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ