[Giới Thiệu Tướng] Tôn Thượng Hương - Sử Thi

15/03/2021

Tôn Thượng Hương

Quốc: Ngô

Phẩm: Sử Thi

Tính chất: Công

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ