[Giới Thiệu Tướng] Trương Chiêu - Hiếm

15/03/2021

Trương Chiêu

Quốc: Ngô

Phẩm: Hiếm

Tính chất: Phép

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ