[Giới Thiệu Tướng] Trương Giác - Sử Thi

15/03/2021

Trương Giác

Quốc: Quần

Phẩm: Sử Thi

Tính chất: Phép

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ