[Giới Thiệu Tướng] Trương Liêu - Sử Thi

15/03/2021

Trương Liêu

Quốc: Thục

Phẩm: Sử Thi

Tính chất: Công

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ