[Giới Thiệu Tướng] Trương Phi - Sử Thi

15/03/2021

Trương Phi

Quốc: Thục

Phẩm: Sử Thi

Tính chất: Thủ

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ