[Giới Thiệu Tướng] Từ Thịnh - Hiếm

15/03/2021

Từ Thịnh

Quốc: Ngô

Phẩm: Hiếm

Tính chất: Công

Duyên Tướng:

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Hỗ Trợ